Libros de Texto 2021/2022

CURSO 2021/2022

1º Nivel Básico

Edito A1 (ISBN: 978-84-9049-192-8)

Cahier d’exercices Edito A1 (ISBN: 978-84-9049-292-5)

2º Nivel Básico

Edito A2 (ISBN: 978-84-9049-208-6) Ed. Didier FLE

Cahier d’exercices Edito A2 (ISBN: 978-84-9049-293-2)

Nivel Intermedio B1

Edito B1 (ISBN: 978-84-9049-556-8) Ed. Didier FLE

Cahier d’exercices Edito B1 (ISBN: 978-84-9049-888-0)

1º Nivel Intermedio B2

Talents (B2) (ISBN : 978-209-038-637-0) Ed. Clé International

Cahier d’exercices Talents (B2) (ISBN: 978-209-038-638-7) Ed. Clé International

2º Nivel Intermedio B2

Talents (B2) (ISBN : 978-209-038-637-0) Ed. Clé International

Cahier d’exercicesTalents (B2) (ISBN: 978-209-038-638-7) Ed. Clé International